<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1280422685320404&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jargalan-brochure-LP.jpg

"ЖАРГАЛАН" ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

"Жаргалан" эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүний хамгаалалт, нөхцөл, үйлчилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий танилцуулгаа татаж аваарай.